top of page

Framtidens idrott är för alla

Vi behöver din hjälp för att ta oss dit snabbare

Sport Open är en samlingssida för en mer inkluderande och öppen idrott.
Jobbar du med idrott eller är aktiv i en förening, kommun, akademi eller företag?

Har du en idé om hur idrott kan bli mer jämlik och inkluderande?

Engagera dig i vårt nätverk - tillsammans öppnar vi dörrar till fler.

Dags att skapa en hållbar idrott

Idrott präglas av olika maktstrukturer där till exempel män ges fördelar på bekostnad av kvinnor. Även om jämställdheten har ökat avseende antalet föreningsaktiva, representation i beslutande organ och fördelning av resurser, är idrott i stor utsträckning fortfarande fast i traditionella banor. Idrott har potential att vara en bärande kraft i ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle, men för att denna potential ska kunna realiseras krävs nya lösningar.

"Vi har sett att även små förändringar kan göra stor skillnad."

- JOHAN NORBERG, IDROTTSFORSKARE 

"Vi vill hitta nya vägar till en mer inkluderande och hållbar idrott och samtidigt hjälpa fler människor att få en meningsfull fritid."

- MIKAELA FÄRNQVIST, PROJEKTLEDARE PÅ SPORT OPEN

Gemensamma resurser gör det enklare

Utvecklingsarbete och hållbar förändring kräver resurser i form av bland annat människor, kunskap och stöd.  Vi vill göra det enklare för dig att lyckas med dina idéer genom att göra dessa resurser tillgängliga för dig. 

KUNSKAP

Kunskap

 

Här samlar vi forskarstudier och studentuppsatser för dig som vill fördjupa dig ytterligare inom olika områden. 

NÄTVERK

Nätverk

Engagera dig i vårt nätverk och skapa skillnad tillsammans med andra.

VÄGLEDNING

Vägledning

Handfasta verktyg och tips för dig som vill genomföra ett utvecklingsinitiativ. 

Tillsammans öppnar vi dörrar för fler

Genom att lära av varandras olika initiativ och dela med oss av våra erfarenheter kan vi tillsammans skapa ny kunskap om hur vi skapar en mer inkluderande och hållbar idrott. Det är viktigt för Sport Open att poängtera att det är tillsammans som vi kan åstadkomma de verkliga förändringarna.  

Samarbetspartners
mau logo.png
logotyp-skane-64px_edited.png
bottom of page