December 23, 2016

Ni vet väl att här på vår hemsida finns ett nätverk av idrottsföreningar, kommuner och andra frivilligorganisationer. Ta hjälp av nätverket, eller var med i detta nätverk du också. Kontakta oss via info@sportopen.se och säg att du vill vara med. 

Vi tacka...

December 21, 2016

Fritidsbanken startade 2013 och fungerar som ett bibliotek fast med idrottsutrustning, där man vill möjliggöra för fler att börja idrotta. Nu har de fått ideella sektorns pris för sociala insatser. Stort grattis!

Här kan du läsa mer om Fritidsbanken.

December 19, 2016

Ansvariga för HHC Ungdom, Helsingborg, vill bryta isen. Projektet vänder sig i stor utsträckning till målgrupper som hittills inte varit representativa för sporten. Syftet är att skapa möjligheter för barn och ungdomar i resurssvaga områden att hitta till hockeyn. Sats...

December 16, 2016

Tillsammans med Tomas Peterson, professor i idrottsvetenskap, fick jag tidigare i veckan chansen att presentera och diskutera min uppsats ”Vi säger hej och välkommen, på med skorna” vid ett högre seminarium på Malmö Högskola.  Efter en presentation av uppsatsen och Tom...

December 15, 2016

Chae Taekwondo är en av de föreningar som är ambassadörer för Sport Open. Nu uppmärksammas av de P4 Malmöhus, roligt tycker vi!

Det hela började som ett integrationsprojekt när två av klubbens medlemmar som själva kommit som ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan b...

December 14, 2016

Svensk Idrott kommer att behöva bemöta nya medlemmar på två olika sätt, både kvantitativt och kvalitativt. 

Kvantitativt kommer idrottsföreningar få många intresserade personer som vill prova på någon av de alla olika intressanta idrotterna. Där behöver vi tillsammans,...

December 7, 2016

Nu kommer en lärobok som genom idrottstermer ska hjälpa nyanlända med det svenska språket, skriver Dagens Nyheter. Boken heter Sportsvenska för invandrare och är framtagen av Svenska spel tillsammans med Svenska fotbollförbundet, Handbollförbundet, Ishockeyförbundet, I...

December 6, 2016

Projektet "hand i hand" är ett samarbete mellan Tierps kommun, Tierps IBK, Rädda Barnen och Svenska innebandyförbundet. Det startade i våras på en fråga från Rädda Barnen till Tierp IBK. Målsättningen med projektet är att hitta en meningsfull fritid för de nyanlända oc...

December 4, 2016

Den 14-15 februari 2017 arrangeras Idrott och mångfald för femte gången, huvudtemat är nyanländas inkludering. Den nationella konferensen Idrott och mångfald syftar till att öka kunskapen om mångfaldsfrågor inom idrottsrörelsen. Sport Open är en av programpunkterna und...

Please reload

SENASTE INLÄGG

March 10, 2020

Please reload

ARKIV
Please reload

FÖLJ SPORT OPEN
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon