February 27, 2017

I Malmö är flera idrottsföreningar aktiva i olika satsningar med syfte att skapa inkludering. Basketklubben Malbas är en av dessa, som redan 2004 startade projektet Hela Malmö. Hela Malmö är idag en ungdomsverksamhet med 200 funktionärer och 4 200 aktiva barn och ungdo...

February 24, 2017

"Att ha tillgång till natur och friluftsliv är ofta socialt, ekonomiskt och kulturellt betingat. Barn vars föräldrar inte har vana att vistas i naturen får sällan chans att prova själva. Det vill vi ändra på, för alla barn mår bra av att uppleva och upptäcka friluftsli...

February 21, 2017

Karin Book ger exempel på barriärer som kan hindra människor från att vara fysiskt aktiva. Hon menar att de sociala ytorna i anslutning till idrottsytorna, de så kallade gränszonerna, är av betydelse för intresset av fysisk aktivitet. 

"Om vi vill at...

February 20, 2017

Oscar Salazar Aros driver Revolutionary Fitness Sweden, där han arbetar för att öppna upp för idrott och rörelseglädje. Nu vill han ge tillbaka något till Lindängen där han växte upp och anordnar en gratis workshop i "pull up". Han ser möjligheter i att öppna upp idrot...

February 17, 2017

Arrangörerna är väldigt nöjda efter konferensen Idrott och Mångfald som arrangerades i Karlstad under två dagar denna vecka. 

– Extra roligt i år är att det blev ”lapp på luckan”, säger Malin Elfman, idrottskonsulent på Värmlands Idrottsförbund och Sisu Idrottsutbi...

February 8, 2017

I del 7 av Sveriges Radios "Ett nytt Sverige" får vi lyssna på Intisar Mahmood, som berättar om hur fotbollen kommit att bli en stor del av hennes liv, men också om hur svårt det har varit att bli en del av fotbollen.

"Ibland känns det som att det bara handlar om att vi...

February 7, 2017

Den 19 mars arrangeras årets Barnidrottskonvent på Sparbanken Skåne Arena i Lund, temat är "Att möta barn och unga".

Skåneidrotten vill lyfta ämnen för att öka barn och ungas intresse och delaktighet i föreningsdriven idrott, och för att öka aktivitet och rörelse även u...

February 3, 2017

I snart tre år har jag arbetat som projektledare för Gilla Vatten. Gilla Vatten har haft stöd genom Arvsfonden. Jag vill här försöka sammanfatta några av de erfarenheter vi har fått längs vägen. Genom Gilla Vatten jobbar vi med att utbilda instruktörer i metodiken Brai...

February 1, 2017

Idrottsforskning har publicerat en studie med utgångspunkt att studera integration från ett föreningsperspektiv - hur verkar idrottsföreningar för att integrera nyanlända i sin verksamhet?

Man skriver att föreningarna bland annat upplever idrottens organisation och foku...

Please reload

SENASTE INLÄGG

March 10, 2020

Please reload

ARKIV
Please reload

FÖLJ SPORT OPEN
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon