March 31, 2017

För att främja integration behöver nyanlända möta samhället och dess invånare, och samhällets invånare behöver möta nyanlända. Så frågan är, hur ska dessa möten ske?

I Uppsala driver organisationen Tjejers rätt i samhället, projektet Ronjabollen. Ett fotbollsproje...

March 29, 2017

Integration är ett samarbete där vi alla måste hjälpas åt. Ta del av 12 tips från organisationen Individuell Människohjälp om du vill engagera dig men är osäker på hur! 

March 27, 2017

Skåneidrotten bjuder in till inspirationsträff med tema idrott och inkludering. Mustafa Mohamed berättar om sin resa till Sverige och in i det svenska samhället genom idrotten, och kommer även ge tips hur föreningar kan arbeta mer inkluderande.

Inspirationsträ...

March 24, 2017

KFUM-föreningen i Linköping vill använda idrotten som ett verktyg för att skapa relationer. KFUM i Linköping har totalt tio sektioner, och under de senaste åren har föreningen bemannat stadsdelens aktivitetspark, ett integrationsprojekt som utvecklats och förändrats ge...

March 21, 2017

Nu inleder Bris och Riksidrottsförbundet ett samarbete för att hos landets idrottsdistrikt fördjupa kunskapen om barns rättigheter, där BRIS kommer att fungera som löpande stöd och vägledning för samtliga sakkunniga för barn- och ungdomsidrott. Via samarbetet kommer Ri...

March 16, 2017

För föreningar eller kommuner som vill erbjuda kunskap om föreningslivet på den aktive/intresserades modersmål finns nu Riksidrottsförbundets flerspråkiga folder "Idrott - en bra start i livet" att ladda ner. 

March 14, 2017

Robin Sardella är volontär i Individuell Människohjälps verksamhet Aktiv Fritid, en verksamhet som går ut på att hjälpa nyanlända familjer med det praktiska som behövs för att barnen ska komma igång med en fritidsaktivitet. Så fort Robin fick veta att 12-åriga Yaman vi...

March 13, 2017

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har gett ut en rapport som ska fungera som vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända. Denna rapport är användbar även för idrottsföreningar och andra aktörer som önskar...

March 9, 2017

Ilham Abdalla, 23, uppmuntrar tjejer att spela fotboll tillsammans. När Ilham Abdalla var 14 år kom hon till Sverige, och genom fotbollen lärde hon sig att prata svenska och fick många vänner. När hon började gymnasiet ville hon ge samma chans till andra.

- Jag minns i...

Please reload

SENASTE INLÄGG

March 10, 2020

Please reload

ARKIV
Please reload

FÖLJ SPORT OPEN
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon