top of page

GENUS

Manligt och kvinnligt

Det är inte ovanligt att manligt och kvinnligt uppfattas vara varandras motsatser. Denna uppfattning bygger på såväl biologisk som social förståelse av kön. För att se bortom biologi och fästa uppmärksamhet på kön som en social konstruktion talar vi om genus. Detta perspektiv pekar på att kön konstrueras, det skapas i samverkan med samhällets normer. Barn föds alltså inte som pojkar eller flickor, de blir pojkar och flickor respektive män och kvinnor.

 

Oavsett språkbruk delas människor, i de flesta av världens länder, upp i kategorierna män respektive kvinnor. Ett fåtal länder, däribland Tyskland, Indien och Australien har också infört det tredje könet, ett könsneutralt alternativ som inte betraktas som varken man eller kvinna. I språket återfinner vi denna könsneutrala aspekt genom det under senare år införda begreppet ”hen”, men de etablerade kategorierna ”män och kvinnor” återfinns överallt i samhället. För att nämna några platser är toaletter, omklädningsrum, bastubad och sjukvårdsavdelningar oftast könsangivna.

 

Inom idrottstävlingar kämpar oftast män mot män och kvinnor mot kvinnor. I de här sammanhangen har oftast kvinnor haft svårare att hävda sig gentemot de manliga idrottsutövarna. I dagligt tal uttrycks ofta herrfotbollen som just fotboll, och damfotbollen som damfotboll vilket antyder att det finns fotboll och därtill en kvinnlig variant av samma sport. Kvinnorna har visserligen fått tillträde till dessa sportarenor men har att kämpa mot bilden av mannen som historiskt har förknippats med styrka, intelligens, strategi och uthållighet. Bilden av kvinnan varierar, liksom bilden av mannen i olika delar av världen, men ett gemensamt drag bland de stereotyper som florerar tycks vara att kvinnan uppfattas vara mjuk, känslostyrd och inte är besittning av mannens förmåga att tänka rationellt. De är mer omvårdande till sin natur och är i behov av mannens beskydd. Dessa föreställningar om kvinnan som det svagare könet har historiskt och i vår samtid inverkat på kvinnors rörelsemönster och möjlighet att ta del av samhället i dess olika delar. I kvinnoroller runt om i världen finns krav på kvinnor att behaga, vara sexuellt tilltalande men sexuellt otillgänglig vilket kan skapa konflikter med de nya kvinnoroller som växer fram när kvinnor tar del av olika delar inom samhället som traditionellt varit förbehållet män. Inom idrotten tar kvinnorna del av lagsporter som kräver styrka och uthållighet, de tränar boxning och brottning eller andra sporter inom samma arena som männen och bryter därmed etablerade könsroller.

 

På en del platser har denna omständighet inneburit att det etablerats ett könsöverskridande system där flickor uppfostras som pojkar och får agera som pojkar upp till puberteten när de förväntas inträda i de kvinnliga könsrollerna, gifta sig och föda barn. Ett exempel är Bacha Posh i Afghanistan eller ”de svurna jungfrurna” i Albanien. I dessa fall är könsrollerna intakta, men aktörerna anpassar sig till en rådande ordning som bryter mot den biologiska tillhörigheten. I väst har inte dessa lösningar funnit en allmän acceptans utan

 

 

 

Läs mer:

Vad är genus - Genusfokus

Sport, genus och maskulinitet - Idrottsforum

Man måste titta på var könen spelar roll - Sydsvenskan

Varför klär man ut afganska flickor till pojkar - Svenska Dagbladet

Kvinnorna som blev män - Frihet

 

Hämtat 10/7 2016

 

bottom of page