top of page

För fyra år sedan lades Rissne IF:s POO-lag ner i brist på spelare. Men i höstas fick det nytt liv. Ett gäng från det gamla laget hörde av sig till föreningen och undrade om de kunde börja lira igen. I dag är det 25-30 spelare på varje träning – även ensamkommande och asylsökande har sökt sig till laget. Igår blev alla licenser klara och nu väntar spel i Sanktan under våren.

RISSNE IF

GILLA VATTEN

"Vi möts över organisationsgränser och tillhörighet. Vårt nätverk består av instruktörer från simklubbar, simhallar, skolor och habiliteringar."

Gilla Vatten jobbar för att ge ökad trygghet i vatten för de barn och unga som är rädda för eller ovana med vatten och inte kan simma. Bakom står SK Poseidon och Swedish Center for Aquatic Research i Lund. Vi har under tre år haft stöd från Arvsfonden, och under denna period har vi utbildat över 300 instruktörer från hela Sverige i metodiken Brainswim. Dessa instruktörer har sedan haft Gilla Vatten-kurser för barn och unga, eller på andra sätt använt metodiken. Totalt har vi hittills nått ut till omkring 3000 barn.

Den ökade strömmen av nyanlända har gjort att många lärare och instruktörer upplever att andelen som är rädda för eller ovana vid vatten har ökat, och de känner att de traditionella undervisningsmetoderna inte räcker till. Hur förhåller man sig till de som inte har någon, eller liten, erfarenhet av vatten? Simning är väldigt komplext och svårt att lära sig. I Brainswim arbetar vi med att överbrygga de hinder som är i vägen för att lära sig simma. När en person är rädd och ska lära sig simma blir det mer än en utmaning, det blir nästan omöjligt. Att använda Brainswim lär barnen att förstå, acceptera och kontrollera den egna kroppen i olika positioner i vattnet. Brainswim är ett nytt och unikt sätt att arbeta med vattenvana på. Unikt är också att vi möts över organisationsgränser och tillhörighet. Vårt nätverk består av instruktörer från simklubbar, simhallar, skolor och habiliteringar. 

Att vara van vid vatten och kunna simma är viktigt utifrån ett livräddningsmässigt perspektiv, men också väl så viktigt utifrån ett kulturellt och socialt perspektiv. Många aktiviteter i Sverige är knutna till aktivitet i och vid vatten. En utmaning i projektet är att komma i kontakt med de barn och unga som är rädda för vatten och inte kan simma, och deras föräldrar, samt att få dem att förstå värdet av att delta. Projektet har gett oss erfarenheter av hur vi kan arbeta för att nå ut bättre.

bottom of page