top of page

GÖR EN OMVÄRLDSANALYS

Att göra en omvärldsanalys kan låta krångligt, men det behöver inte alls vara svårt. Det finns en uppsjö av möjliga metoder och tekniker att använda, men ytterst avser de alla att besvara två frågor: Vad är det egentligen som händer i omvärlden – och hur påverkar detta vår verksamhet och våra möjligheter att nå våra mål?

 

SWOT - ANALYS

Ett sätt att strukturera upp era insatsers förutsättningar är att göra en s.k. SWOT-analys. I en SWOT-analys diskuterar ni igenom föreningens eller den specifika aktivitetens styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). Resultatet av diskussionen blir ofta en bra och övergripande bild av ert utgångsläge och era förutsättningar. Detta gör det i sin tur enklare att kunna bestämma hur man ska gå tillväga och vad som är viktigt att tänka på.

 

Styrkor och svagheter handlar om att se på de interna faktorerna i organisationen. Exempel på styrkor kan vara flerspråkiga ledare, god tillgång till anläggning. En svaghet skulle kunna vara begränsad tillgång till ledare/tränare. Det handlar av SWOT-analysen handlar om att skapa perspektiv på den egna organisationen.

 

Möjligheter och hot handlar istället om att se på de externa faktorerna som finns utanför organisationen. Det kan handla om möjliga samarbeten eller risken för bristande kommunikation kommunens företrädare etc. Denna del av SWOT-analysen handlar med andra ord om att se hur omvärlden kan påverka organisationen.

Nedan ges exempel på resurser som kan vara bra att se över i samband med omvärldsanalysen. Begreppet resurser för lätt tankarna till ekonomi, men det finns även annat som skapar möjligheter för en verksamhet att gå runt.

Anläggningar

Se över er anläggning. Ska ni anordna en separat aktivitet eller öppna upp era ordinarie träningspass? Undersök möjligheterna! Finns det plats och utrymme för nya deltagare? Om inte: finns det någon annan anläggning i närheten som ni kan använda er av? Kan ni samarbeta med någon annan förening?

Tider

Under vilka tider ska ni arrangera den tänkta verksamheten? Säkerställ att det finns lediga anläggningstider och tillgängliga ledare. Och kom även ihåg att era aktiviteter måste ske på tider som passar den tilltänkta målgruppen.  

 

Material och utrustning

Behövs det extramaterial för den verksamhet ni har tänkt er? Finns det kläder, utrustning eller liknande att låna ut? Har ni redan den utrustning som behövs eller måste ni införskaffa nytt för att kunna genomföra ert projekt?

 

Nätverk

Hur ser det ut runtomkring er? Finns det en klubb i närheten som nu kan samarbeta med – eller kanske en kultur- eller hjälpförening? Har ni någon sponsor? 

 

Ledare

Har ni tillräckligt med ledare eller behöver ni rekrytera nya? Finns det medlemmar i klubben som kan tänka sig att bli ledare? Kan detta bli ett tillfälle för er förening att bredda både er verksamhet och er ledarstab?

 

Ekonomi

Har ni de ekonomiska förutsättningar att genomföra era aktiviteter? Behöver ni söka ekonomiskt stöd? På länken nedan finner du information om olika bidrag som din förening kan söka.

STYRKOR
SVAGHETER
MÖJLIGHETER
HOT
bottom of page