top of page

FRÄMLINGSOVANA

I idrottsföreningar samlas människor med olika bakgrund, erfarenhet och åsikter. De synsätt och politiska strömningar som präglar det svenska samhället, återfinnas därmed även bland en förenings medlemmar. Detta gäller även i frågor rörande mångfald och svenskt flyktingmottande. Det är inte säkert att alla medlemmar är lika entusiastiska för era insatser för nyanlända. En viktig fråga blir därmed hur ni som förening ska möta ett eventuellt missnöje eller motstånd?

 

Vårt råd är att ta en diskussion i klubben om er värdegrund. Börja gärna på ett generellt plan. Ställ inte frågan om ni ska öppna dörrar för en viss grupp. Fråga er istället vad det innebär att vara en ideell förening som är öppen för alla. Fråga er vad ni kan göra för barn och unga i ert eget närområde! Mot den bakgrunden kan ni därefter närma er frågan om föreningens möjlighet att hjälpa särskilt utsatta grupper.

 

Kanske ska ni även bjuda in andra aktörer i diskussionen, exempelvis någon från kommunen eller från Rädda Barnens lokalförening? Det finns många organisationer med kunskap om och erfarenhet av mångfalds- och integrationsfrågor. De hjälper er gärna att sprida kunskap om utsatthet och vikten av att få inkluderas i ett samhälle.

 

Kom även ihåg att demokrati och allas rätt att vara med är centrala beståndsdelar i idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Ett bra underlag för en diskussion om främlingsovana är därmed idédokumentet Idrotten vill.

 

Klicka här för att läsa idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill.

bottom of page