top of page

Med kunskap finner vi svar

Perspektiv på idrott och inkludering

Här fyller vi på med ny kunskap för dig som vill grotta ner dig ytterligare inom olika områden. Sidan uppdateras löpande.

Forskarnas texter

Studenternas uppsatser

bottom of page