top of page

ATT MÖTA BARN PÅ FLYKT

Många av de flyktingar och nyanlända som kommit till Sverige har upplevt svåra händelser. De kan må dåligt både psykiskt och fysiskt. Dessutom befinner de sig i ett nytt land. Vissa är utan föräldrar eller anhöriga. En viktig fråga blir därmed vad du som idrottsledare kan tänka på i mötet med dessa barn.

 

Vi har fått tillåtelse av Rädda Barnen att publicera deras filmserie ”Att möta barn. Psykologernas tips till dig som möter barn på flykt”. Serien består av fyra filmer på mellan 3-6 minuter och ger viktig information om hur barn påverkas av att uppleva svåra händelser, om deras behov av trygghet och goda relationer samt vad du som idrottsledare kan göra för att hjälpa dessa barn.

Viktig kunskap finns även i boken Att möta barn på flykt – en enkel handbok för alla, utgiven av UNICEF Sverige. Handboken uppdateras kontinuerligt och är gratis att ladda ned. Du hittar den på följande länk.

DEL 1

Så påverkas barn som är

utsatta för påfrestningar

DEL 2

Barns behov av trygghet

DEL 3

Barns behov av goda relationer

DEL 4

Att hantera svåra känslor

bottom of page