top of page

ALLRA MEST HANDLAR DET OM ATT VÅGA ÖPPNA UPP OSS SJÄLVA, SOM INDIVIDER.

Svensk Idrott kommer att behöva bemöta nya medlemmar på två olika sätt, både kvantitativt och kvalitativt.

Kvantitativt kommer idrottsföreningar få många intresserade personer som vill prova på någon av de alla olika intressanta idrotterna. Där behöver vi tillsammans, alla vi som brinner för svensk idrott, sätta press på regering och kommuner att tillmötesgå önskemålen för den yta vi behöver för att i framtiden kunna genomföra våra folkhälsofrämjande livslånga aktiviteter. Kvalitativt ligger utmaningen i att våga förändra, utmana och göra idrotten inkluderande och anpassad för att alla ska kunna deltaga utifrån sina egna förutsättningar. Om vi inom svensk idrott vågar göra den resan så kan jag garantera att vi längs vägen kommer att lära oss många nya saker, få nya upplevelser och att svensk idrott tar ytterligare ett anpassande steg in i den globala värld vi lever i. På en mer konkret nivå handlar det om att minska hindren för engagemang hos nya medlemmar. Det kan handla om att se över våra tränings- och tävlingsbestämmelser, fundera på vilka av världens olika språk som pratas i vår förening, se över och fundera på om vårt sätt att organisera oss är det bästa utifrån de demokratiska förutsättningarna för individen.

 
 

Allra mest handlar det om att våga öppna upp oss själva, som individer. Stanna kvar i mötet en sekund extra, vara levande och ta in det som är nytt. Min vän Sam från Afghanistan uttrycker ett av hindren för ett inkluderande engagemang som behöver övervinnas: ”Etablerade svenskar är öppna, välkomnande och intresserade, men ofta till en viss gräns. Det finns en osynlig vägg. En vägg som säger ’hit men inte längre’.” Det är de tydligaste utmaningarna Sam ser när det kommer till integration i det svenska samhället. Jag och Sam har en gemensam uppmaning till den lokala idrottsföreningen. Inkludera era nya medlemmar, lär av deras erfarenheter, låt dem arrangera aktiviteter, möten och fester där deras kultur, mat och upplevelser presenteras. Då, först då, kan svensk idrott ta steget från integration till inkludering. Då kan svensk idrott på riktigt prata inkludering. Gränser och osynliga väggar kommer att suddas ut. Tillsammans kan vi ta nästa steg i riktningen Svensk idrott – Världens bästa. Idrottens gemensamma vision.

Vänliga hälsningar, Henric Hedberg

Ansvarig för jämställdhet, integration och mångfald

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet


SENASTE INLÄGG
ARKIV
FÖLJ OSS
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page