top of page

VÅR SIDA AV MYNTET

Runt om i Skåne, både på landsbygd och i städerna, sker det varje dag… Det vi kallar integration genom idrott. Vad är integration genom idrott då? När vi pratar integration så handlar det om att hjälpa människor som kommer till Sverige, för att söka skydd eller bosätta sig, att komma in i samhället. Idrotten har ofta den fördelen att människor egentligen inte behöver ha förkunskaper i språk för att förstå, många idrotter kan man i ett första skede visa med kroppsspråk vad som förväntas hända. Därefter kommer kommunikationen oftast igång per automatik. Jag kommer i fortsättningen inte kalla det vi gör för integration utan för ”inkludering”. Detta eftersom det handlar om att inkludera de som behöver hjälp att komma in i föreningslivet och samhället.

 

Foto: Bildbyrån

 

Hur startar man upp ett inkluderingsprojekt? Hur gör andra? Var börjar man och hur kommer man i kontakt med de som ska inkluderas? Hur gör vi med kostnader som dyker upp? Det är frågor som vi idrottskonsulenter på Skåneidrotten ofta får när vi är ute hos våra föreningar. Det kan te sig som en stor uppgift att ta sig an, men det behöver det inte vara. Det finns många idrottsföreningar som helt själva gör bra inkluderingssatsningar utan vår hjälp. När vi träffar föreningar finns det ofta en vilja att engagera sig i de här frågorna, i vissa fall vill man göra väldigt mycket och det blir lätt väldigt stort. Det går lika bra att i ett första läge börja smått och låta det växa i föreningen, för det handlar ju om att personerna som berörs ska inkluderas i den ordinarie verksamheten. Det är då vi inkluderar på riktigt. Som förening kan man göra detta i flera steg där barnen och ungdomarna först får prova på idrotten ett par gånger för att sedan slussas in i de olika lagen, eller så tillåter den specifika idrotten att de kan gå direkt in i den ordinarie verksamheten.

Det kan vara en utmaning att som förening komma i kontakt med de boenden som finns runt om i kommunerna på grund av sekretessbestämmelser. Det är ofta då vi som förbund och konsulenter kan hjälpa föreningar. Vi har bra kontakt med de flesta kommuner och i vissa fall även med boenden runt om i Skåne. Vi som förbund kan även hjälpa föreningar som vill engagera sig i inkluderingsprojekt med att ta vissa kostnader som uppkommer vid uppstart. För oss konsulenter är inkludering en viktig fråga som vi ställs inför nästan dagligen i kontakt med föreningar. Genom lanseringen av Sport Open har vi konsulenter ett verktyg som föreningar kan ta del av och hålla sig uppdaterad med.

 

Foto: Bildbyrån

 

Vad är då vinsten för föreningar när man jobbar med inkludering? För en förening kan detta leda till fler som idrottar i föreningen och ett högre medlemsantal och stärkt social sammanhållning mellan barn och ungdomar. Samhället överlag vinner mycket på att människor hittar gemenskap samt ges ett värdigt liv. Ideella föreningar är ett av de starkaste och bästa redskap vi har för att få människor att komma in i samhället.


SENASTE INLÄGG
ARKIV
FÖLJ OSS
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page