top of page

NYANLÄNDAS INTEGRATION KAN VITALISERA FÖRENINGSLIVET


Idrottsforskning har publicerat en studie med utgångspunkt att studera integration från ett föreningsperspektiv - hur verkar idrottsföreningar för att integrera nyanlända i sin verksamhet?

Man skriver att föreningarna bland annat upplever idrottens organisation och fokus på tävling som hinder för att skapa en inkluderande verksamhet.

"Integration i ett samhälle bygger på ömsesidiga möten och ömsesidig förståelse, där flera aktörer samverkar. Idrottsföreningar kan fungera som en mötesplats för integration, men den svenska idrottsrörelsen behöver skapa utrymme i den ordinarie verksamheten för nyanlända. Nya former av samverkan och nya sätt att tänka om verksamheten är en väg dit."


SENASTE INLÄGG
ARKIV
FÖLJ OSS
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page