top of page

HUR GICK DET MED NYÅRSLÖFTET?


I 23 dagar har barnkonventionen varit lag i Sverige. I 23 dagar. Kan det vara ungefär nu som första dippen på nyhetslöftet kommer? Hur är det med motivationen? Viljan? Hinder? Förmågan att prioritera?

Vi vill bara lite snällt hjälpa dig och din förening att få upp ångan igen. Därför kommer här en av landets främsta idrottsforskare (alias PT, livscoach, vägvisare) med tips till just dig.

1.) Avsätt tid i föreningen för att gå igenom RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Följer ni dem? Bra! Ta annars en diskussion om vad som måste utvecklas - och hur detta ska göras.

2.) Se över föreningens värdegrund – eller skriv en ny! Reflektera över vilken föreningen ni vill ha, och hur ni vill vara gentemot varandra. Använd gärna barnkonventionen som stöd eller UNICEF:s handbok till idrottsledare. Engagera många i arbetet och se till att värdegrunden blir ett levande dokument i föreningen.

3.) Skapa en krisplan för oförutsedda händelser. Se till att ni har rutiner ifall det händer olyckor eller om ni misstänker att barn far illa. Vem ska man vända sig till? Hur ska klubben agera? På RF:s hemsida finns bra material att använda.

Vi passar även på att påminna om barnkonventionens fyra grundprinciper - i all välvilja och med kärlek. Hör av er om ni behöver hjälp.

Barnkonventionens fyra grundprinciper:
  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

  • Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

  • Alla barn har rätt till liv och utveckling.

  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.


SENASTE INLÄGG
ARKIV
FÖLJ OSS
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page