top of page

SKAPA SAMARBETEN - 

ENSAM ÄR INTE STARK

Många utvecklingsprojekt inom idrottsrörelsen uppstår på initiativ av en eller ett fåtal idrottsledare med stor drivkraft och stort engagemang. Dessa ”eldsjälar” är ofta ovärderliga i en förening. Men det är samtidigt riskabelt att lägga allt för mycket ansvar och förväntningar i några få personers händer.

 

För det första står och faller projektet med att just dessa personer har tid, kraft och möjlighet att fortsätta. Och ju mer arbete som fordras för att driva en verksamhet, desto större blir risken att den enskilde idrottsledaren till slut inte mäktar med.

 

För det andra riskerar projekt som drivs av en eller ett fåtal personer att utvecklas till isolerade öar i klubben, det vill säga aktiviteter som genomförs vid sidan av kärnverksamheten och kanske t o m utan förankring hos föreningens ledning.

 

Ett viktigt råd till er som vill starta ett integrationsprojekt är därför: gör inte jobbet själva. Sök samarbeten.

 

 

SAMARBETA INOM FÖRENINGEN

En första form av samarbete handlar om föreningens interna arbete.

 

  • Idrottsföreningar består ofta av medlemmar med olika kompetenser och erfarenheter. Ta tillvara på dessa. Lär av varandra – och hjälp varandra.

     

  • Förankra era idéer i föreningen. Sprid information om vad ni vill göra. Ge era medlemmar möjlighet att ställa frågor, komma med idéer och att få vara med.

     

  • Se projektet som en möjlighet för föreningen att samlas kring en ny aktivitet. Låt det bli en satsning som väcker engagemang och skapar sammanhållning. På så sätt kan ert projekt bli integrerande i dubbel mening: det kan både introducera idrott och föreningsliv för nyanlända och samtidigt leda till stärkt samhörighet i er förening.

 

 

SAMARBETA MED ANDRA

Lika viktigt är att skapa samarbeten med andra. Bäst resultat nås ofta när idrottsföreningar, hjälporganisationer och kommuner går samman. På sätt kan era olika kompetenser, erfarenheter och nätverk tas tillvara.

Här finner du kontaktuppgifter till en stor mängd hjälporganisationer som är aktiva i södra Sverige samt länkar till Skånes kommuner. 

 

Läs mer:

Johan Norbergs krönika på nättidningen Idrottens affärer

bottom of page