top of page

VÄGEN TILL 

IDROTTSPLATSEN

För idrottsföreningar som vill genomföra aktiviteter för och med nyanlända uppstår frågan: hur når man egentligen ut till de grupper man vill nå? Vad kan vi som idrottsförening göra för att visa vägen till vår idrottsplats och vår verksamhet?

 

Alla klubbar har inte problem med att komma i kontakt med nyanlända. Det finns exempel på föreningar som idag har många asylsökande som medlemmar som en följd av att några idrottsintresserade flyktingar själva hittade till verksamheten – och att ryktet om klubben därefter spreds sig till andra ungdomar. Kom därför ihåg att alla unga som prövar på att idrotta i just er förening även kan vara en viktig kanal för att nå till andra. Uppmuntra de som prövar på att berätta om er klubb och er verksamhet!

 

Långtifrån alla idrottsföreningar kan dock räkna med att nyanlända själva ska finna vägen till er verksamhet. Därmed blir det viktigt att utforma strategier för att nå ut till denna grupp. Detta kan vara svårt. Till saken hör att asylsökande kan vara utplacerade på många olika ställen i en kommun – och i olika boendeformer. Dessutom har många kommuner, flyktingboenden m.m. av säkerhetsskäl blivit restriktiva med att förmedla kontakt till nyanlända.

 

BERÄTTA OM ER VERKSAMHET - PÅ FLERA SPRÅK!

Ett sätt att berätta om er förening och er verksamhet kan vara att skapa ett flerspråkigt informationsmaterial – och att ni därefter sprider detta material till myndigheter och organisationer som har kontakt med nyanlända i er kommun. Att berätta om klubbens aktiviteter och träningstider på engelska är troligtvis inte svårt – men försök även att översätta texten till andra språk. Ett bra tips här är att undersöka vilka språkkunskaper som finns bland era medlemmar – kanske har ni personer som kan hjälpa till med översättningen? Kom också ihåg att informationen därefter kan spridas på olika sätt, exempelvis genom flyers/informationsblad men också på klubbens hemsida eller via sociala medier, exempelvis på Facebook. 

 

VILKA SKA HA INFORMATIONEN?

En första mottagare är givetvis er kommun. Hör av er till kommunen och undersök vilken förvaltning och vilka tjänstemän som ansvarar för mottagande av nyanlända och asylsökande. I de flesta kommuner finn särskilda poster som ”integrationssamordnare” eller ”flyktingsamordnare” men titlar och arbetsuppgifter kan variera. Berätta om er verksamhet och uppmana kommunens ansvariga att sprida informationen till asylsökande och flyktingar på orten. Meddela även den lokala arbetsförmedlingen och skolförvaltningen om att er förening välkomnar nyanlända – och att ni har information om er verksamhet på flera språk.

 

ESLÖVS KOMMUN OCH PROJEKTET ROOKIE

Rookie är en sportskola som drivs i samarbete mellan Eslövs kommun, Skåneidrotten och det lokala föreningslivet. Här får unga nyanlända en inblick i kommunens idrottsliga utbud.

Det finns många fördelar med att kommunen äger och samordnar Rookie. Den främsta fördelen är att kommunen kan svara för planering och personal så att föreningslivet kan fokusera på det de gör bäst: att anordna bra idrottsaktiviteter!

I Rookies ordinarie verksamhet idag finns Adrian, fritidsledare på Kultur och Fritid, som planerar sportskolans schema med aktiviteter, har kontakt med skolorna, beställer fika och så vidare. Fritidsledare och fältsekreterare i kommunen agerar gruppledare som rekryterar intresserade ungdomar i skolorna, möter upp grupperna, bjuder på fika, lotsar grupperna vidare till och från aktiviteterna och finns som stöd under hela tiden. På så sätt kan föreningsledare känna sig trygga under aktiviteterna och veta vilka förväntningar som finns.

Viktigast att tänka på är att ha ett väl kommunicerat syfte och en engagerad samordnare. Kommunens fritidsledare och fältassistenter har kunnat fungera som ett socialt kitt mellan deltagarna och föreningarna och också följt ungdomarna till aktiviteterna. Samarbetet med skolan har öppnat en viktig kommunikationsväg för rekrytering, informationsspridning och uppföljning. Rookie är idag en ordinarie verksamhet i Eslöv.

 

MALMÖ STAD OCH DROP IN VERKSAMHET

Drop in- aktiviteter är ett initiativ hos Malmö Stad som ska möjliggöra för föreningar att arrangera spontanaktiviteter för Malmös barn och unga som ännu inte är föreningsaktiva. Det är ett sätt för föreningar att synliggöra sin verksamhet, vilket skapar möjligheter att rekrytera medlemmar. Om inte utbudet speglar efterfrågan kontaktas föreningar för att se om de möjligtvis kan arrangera sådana spontanaktiviteter som efterfrågas. Det gäller alla föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen i Malmö stad, inte enbart idrottsföreningar. Läs mer på Malmö Stads hemsida.

 

Geografisk spridning och variation går in i bedömningen på de aktiviteter som ska erbjudas, och man för en dialog med föreningen kring önskade aktiviteter. Till föreningarna som deltar utgår ett bidrag som kan fungera som ersättning för till exempel ledare, eller andra kostnader som går att koppla till satsningen. Man får också ett indirekt stöd i form av kostnadsfri tillgång till fritidsförvaltningens idrottsanläggningar. För att marknadsföra aktiviteterna använder kommunen sig av hemsidan, Facebooksidan och appen ”Kul i Malmö”.  Föreningarna får affischer och flyers att synliggöra på till exempel skolor, mötesplatser och fritidsgårdar.

 

Kommunen har direktkontakt med registrerade föreningar samt ett kontaktnät med olika aktörer och instanser i staden, en fördel för att kunna sprida information. Att man äger och samordnar denna  typ av aktiviteter gör att det finns resurser och tillgång till kanaler för marknadsföring. Att föreningarna kan erbjuda Malmös barn och ungdomar kostnadsfria aktiviteter möjliggör för fler att vara aktiva på sin fritid.

Det finns även många ideella organisationer som har kontakt med nyanlända, såsom Rädda barnen, Röda korset, Ensamkommandes förbund och Svenska kyrkan. Vilka av dessa som är mest aktiva i just din kommun är inte möjligt att svara på. Här finns dock länkar till en stor mängd kommuner och ideella organisationer i Skåne. Förhoppningsvis kan dessa hjälpa din förening att komma i kontakt med nyanlända i din kommun.

bottom of page