top of page

VILL NI OCKSÅ BERÄTTA?

Bli ambassadör för Sport Open! Här kan ni berätta om hur ni arbetar med idrott och inkludering. Maila oss på info@sportopen.se för att få veta mer.

bottom of page