top of page

ATT SÖKA FINANSIELLT STÖD

PROJEKTSTÖD IDROTTSFÖRENING

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd från RF-SISU distrikten. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

 

Allmän information om projektstöd hittar du här.

 

 

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD ("LOK"-STÖD)

Det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) är ett generellt, statligt aktivitets-stöd riktat till lokala och ideella ungdomsorganisationer. För idrottsföreningar krävs medlemskap i något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Bidrag utgår för både sammankomster och deltagartillfällen. Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7–25 och ledare i åldern 13–25 år. För deltagare och ledare inom handikappidrott finns ingen övre åldersgräns.

 

Närvaroregistrering av LOK-stöd sker visa IdrottOnline. Idrottsföreningar kan registrera deltagande av nyanlända även om personnummer saknas. Detta görs genom att man lägger till dessa personer in i medlemsregistret med en bock för ”utländsk person” samt anger personens födelsedata.

KOMMUNALA BIDRAG

Ofta finns det även möjlighet att ansöka om kommunala föreningsbidrag för idrottsaktiviteter med inriktning integration, mångfald och etablering av nyanlända. Bidragens utformning och storlek skiljer sig dock åt mellan kommuner.

Ibland handlar det om specifika och öronmärkta bidrag för riktade verksamheter, exempelvis prova-på-aktiviteter. Andra kommuner saknar särskilda bidrag men har istället öppna bidragsansökningar där föreningar själva kan formulera vad man vill göra. En tredje variant är att bidrag utformas i en dialog mellan föreningen och kommunens företrädare. En god idé är därför att kontakta din kommun och undersöka vilka former av stöd som finns att söka för just din förening.

 

Kontaktuppgifter till Skånes kommuner hittar du här.

FINANSIERING OCH KREATIVITET

Det finns mängder av möjligheter att få stöd och resurser för att kunna utveckla idrottsverksamheten. Bidrag, stipendier och utmärkelser är några exempel, men möjligheterna att få resurser till er förening är som sagt många.

Skicka in dina bästa tips till oss på info@sportopen.se, så publicerar vi dem här!

bottom of page