ATT SÖKA FINANSIELLT STÖD

REGERINGENS SÄRSKILDA SATSNING PÅ IDROTT

OCH ETABLERING AV NYANLÄNDA

Sedan 2015 får svensk idrott särskilda anslag av regeringen för att skapa goda förutsättningar för nyanlända att etablera sig och bli delaktiga i det svenska samhället. För 2016 beviljades 90 miljoner kronor för detta ändamål. Under 2017 kommer idrottsrörelsen att få ytterligare 64 miljoner kronor.

 

Det finns således särskilda bidrag att söka för de föreningar som vill erbjuda idrottsaktiviteter för och med nyanlända.

 

Regeringens satsning koordineras av Riksidrottsförbundets regionala organisationer. Vi rekommenderar därför de föreningar som vill söka bidrag att kontakta ert distriktsidrottsförbund.

 

Allmän information om regeringens och Riksidrottsförbundets integrationssatsning hittar du hos Riksidrottsförbundet och svenskidrott.

I Skåne är det Skåneidrotten som administrerar integrationssatsningen. Stöd ges till en mängd skilda aktiviteter från prova på-aktiviteter och spontanidrott till utbildning och samarbeten med skolornas förberedelseklasser och samarbete med boenden för ensamkommande barn. Föreningar får medel för exempelvis ledararvode, hallhyror och utbildning men inte för medlemssavgifter, träningsavgifter eller enskilda individers kostnader. Medel kan sökas löpande under året.

 

Här hittar du information från Skåneidrotten.

 

 

IDROTTSLYFTET

Sedan 2007 bedriver idrottsrörelsen även utvecklingssatsningen Idrottslyftet. För perioden 2016-2019 är syftet med satsningen att utveckla idrottsrörelsens verksamhet så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

 

Kanske stämmer detta syfte även in på din förenings utvecklingsprojekt? I sådana fall kan det vara värt att undersöka om ni även kan söka bidrag ur Idrottslyftet.

 

Allmän information om Idrottslyftet hittar du här.

 

 

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD ("LOK"-STÖD)

Det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) är ett generellt, statligt aktivitets-stöd riktat till lokala och ideella ungdomsorganisationer. För idrottsföreningar krävs medlemskap i något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund. Bidrag utgår för både sammankomster och deltagartillfällen. Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 7–25 och ledare i åldern 13–25 år. För deltagare och ledare inom handikappidrott finns ingen övre åldersgräns.

 

Närvaroregistrering av LOK-stöd sker visa IdrottOnline. Idrottsföreningar kan registrera deltagande av nyanlända även om personnummer saknas. Detta görs genom att man lägger till dessa personer in i medlemsregistret med en bock för ”utländsk person” samt anger personens födelsedata.

KOMMUNALA BIDRAG

Ofta finns det även möjlighet att ansöka om kommunala föreningsbidrag för idrottsaktiviteter med inriktning integration, mångfald och etablering av nyanlända. Bidragens utformning och storlek skiljer sig dock åt mellan kommuner.

Ibland handlar det om specifika och öronmärkta bidrag för riktade verksamheter, exempelvis prova-på-aktiviteter. Andra kommuner saknar särskilda bidrag men har istället öppna bidragsansökningar där föreningar själva kan formulera vad man vill göra. En tredje variant är att bidrag utformas i en dialog mellan föreningen och kommunens företrädare. En god idé är därför att kontakta din kommun och undersöka vilka former av stöd som finns att söka för just din förening.

 

Kontaktuppgifter till Skånes kommuner hittar du här.

FINANSIERING OCH KREATIVITET

Det finns mängder av möjligheter att få stöd och resurser för att kunna utveckla idrottsverksamheten. Bidrag, stipendier och utmärkelser är några exempel, men möjligheterna att få resurser till er förening är som sagt många.

Skicka in dina bästa tips till oss på info@sportopen.se, så publicerar vi dem här!