top of page

Resurser

Utvecklingsarbete och hållbar förändring kräver resurser i form av bland annat människor, kunskap och stöd.  Vi vill göra det enklare för dig att lyckas med dina idéer genom att göra dessa resurser tillgängliga för dig. 

Har du förslag på uppdaterad kunskap och fler tips? Kontakta oss gärna. 

Kunskap

En kunskapsbank för dig som vill grotta ner dig ytterligare inom olika områden.

Nätverk

Vårt samlade nätverk för att göra det enklare för dig att hitta det du behöver. 

Verktyg

Samlade erfarenheter av utvecklingsprojekt sammanställt i en verktygslåda.

Ta hjälp av andra

Vår Facebook-grupp syftar till att byta erfarenheter, skapa och dela kunskap samt knyta värdefulla kontakter för att tillsammans nå en vision om en inkluderande och hållbar idrott.

 

Gruppen välkomnar alla intresserade och uppmuntrar ett engagerat och nyfiket deltagande.

bottom of page