top of page

Om Sport Open

Sport Open är ett samverkansprojekt som drivs av RF-SISU Skåne, Malmö universitet och En kreativ byrå med syfte att utveckla nya idéer och samarbeten för att skapa en mer inkluderande och hållbar idrott. Sport Open vill bidra till fler människors ökade hälsa och känsla av meningsfullhet. 

Sport Open tar sin utgångspunkt i erfarenheter från ett stort antal integrationsprojekt som genomförts av idrottsföreningar i södra Sverige under 2015 och 2016. Ur dessa erfarenheter skapades kunskap samt en metod för vad som krävs för att idrottsföreningar ska lyckas med sina inkluderingsinsatser. 

Sport Opens metod bygger på att människor måste tro på sin förmåga att göra skillnad samt att nätverk och kunskap måste finnas. Allt detta måste sedan samspela för att uppnå nya resultat och verkliga förändringar. Sport Open vill vara ett stöd, en plattform, en kunskapskälla och en möjlighet för individer, föreningar, företag och andra sammanslutningar att lyckas med sina idéer. 

 

Idrott har potential att vara en bärande kraft i ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle, men för att denna potential ska kunna realiseras krävs nya lösningar och fler samarbeten.  

Sport Open är finansierat av Skåneidrotten, Malmö universitet, En kreativ byrå och VINNOVA.

Team

Mikaela_Farnqvist_inn_skane-1180x500_edi

Mikaela Färnqvist

Idrottsvetare med passion för kreativitet, entreprenörskap och innovation. Drivs av viljan att göra skillnad och gillar att skapa spännande möten.

mikaela.farnqvist@mau.se

johan-r-norberg_edited.jpg

Johan Norberg

Idrottsforskare med särskilt intresse för idrottspolitk. Nyfiken och brinner extra för att studera 

idrottsföreningar och dess  samhällsnytta.

 

johan.norberg@mau.se

Marina Karlsson svartvitt.png

Idrott- och integrationskoordinator med stort hjärta och mål att ge idrottsföreingar i Skåne de verktyg  de behöver för att vara

trygga i sin roll. 

marina.karlsson@rfsisu.se

Marina Karlsson

Margareta Poopola 10_edited.jpg

Margareta Popoola

Forskare med mycket kunskap och erfarenhet vad gäller mångfald, inkludering och öppenhet. Modig och skarp med människan i centrum.

margareta.popoola@mau.se

Pia Bergknut_edited.jpg

Pia Bergknut

Idrottskonsulent med fokus på kommunikation och administration. Stort engagemang för jämställdhet och jämlikhet. Är lösningsorienterad med föreningslivet i fokus. 

pia.bergknut@rfsisu.se

magnus eriksson grey 600x600.jpeg

Magnus Eriksson

Företagare med bakgrund i idéburna och ideella organisationer. Genom föreläsningar, workshops och strukturerade processer utvecklar han olika verksamheter. 

magnus@enkreativbyra.com

daniel_andersson_edited.jpg

Daniel Andersson

Verksamhetschef på RF-SISU Skåne med ansvar för regionala utvecklingsfrågor. Engagemang inom förändringsprocesser för idrottsföreningar och förbund.

daniel.andersson@rfsisu.se

Bild, CV_edited.jpg

Louise Palmgren

Idrottsvetare med extra känsla för att uttrycka sig i skift och värdefull kunskap kring att utvärdera projekt. Handläggare på kultur, idrott och fritidsnämnden i Ängelholms kommun.

louise.palmgren@gmail.com

team_engagemang.jpg

Engagera dig!

Vi jobbar med ambassadörer och studenter som vill göra projekt- eller examensarbeten. Vi letar ständigt efter fler personer till teamet. Kontakta oss om du vill vara med!

info@sportopen.se

Referensgrupp

Referensgruppens arbete syftar till att vara delaktig i de idéer som kommer in samt ge input till hur samarbetsmodellen behöver utvecklas ytterligare för att kunna finna nya vägar till en mer inkluderande och hållbar idrott. 

Anna Wilkens, Innovation Skåne

Malin Eggerts Forsmark, Fritidförvaltningen, Malmö Stad

Charlotta Nordenberg, MAU Innovation, Malmö universitet

Hilde Zellman Frandsen, Almi

Patrik Karlsson, RF-SISU Skåne

Torun Mattson, Institutionen för Idrottsvetenskap, Malmö universitet 

Tatjana Ristovski, Internationella Kvinnoföreningar i Malmö

bottom of page