top of page

CITYIDROTT

"Att ungdomar i Landskrona varje vecka knackar på vår dörr för att de vill bli ledare hos oss är en underbar känsla. Det visar att det vi gör, ger resultat."

Vi på Cityidrott jobbar för att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar i Landskrona genom att låta barnen få testa olika typer av aktiviteter varje vecka efter skoltid. Vi har mellan 30-35 aktiviteter i veckan som resulterar i att vi erbjuder 18 extra timmar idrott i veckan. På Cityidrott behöver man aldrig fundera på ordet prestation eller att vara bäst, våra ungdomar är med för att det ska vara roligt att aktivera sig själv och att vara en del av sammanhanget Cityidrott.

Förutom aktiviteter arbetar vi med större eventproduktioner mot målgruppen barn och ungdomar, samt med ledarskapsutbildningar för att ungdomar ska bli ungdomsledare hos oss. Attityd, ansvar och civilkurage är ord som vi hela tiden jobbar med tillsammans med våra ungdomar, och vårt framgångsrecept har alltid varit att ge frihet under ansvar där vi också lägger stor fokus på att utveckla den sociala kompetensen. Svårigheterna längs vägen har varit att vi hittills varit bidragsberoende för att klara av att få genomföra de aktiviteter och projekt som vi vill göra. Vår personal har under de senaste åren varit attraktiva på marknaden och blivit handplockade till skolans värld, vilket medfört svårigheter att konsekvent jobba med samma personal under en längre tid. Detta är dock något vi är väldigt stolta över.

Styrkan med Cityidrott är att vi ständigt förändrar oss till att möta efterfrågan från dagens ungdomar. Vi finns på sociala medier där barn och ungdomar är, och det gör att vi når våra barn med vår kommunikation i allt vi tar oss an under året. Som organisation blir vi heller aldrig nöjda och det gör att vi hela tiden vill förbättra våra resultat, vilket driver oss till att varje vecka förändras till det bättre. Resultatet blir att vi inte bara har många barn hos oss, utan att barnen även ser oss som förebilder när vi knyter relationer både live och digitalt. Vi känner själva att vi har ett förtroende från både barnen, skolorna, fritidspersonal och föräldrar.

bottom of page