top of page

FÖRSÄKRINGAR OCH REGELVERK

I idrottssammanhang finns en risk att det sker olyckor och att utövare skadas. Det är därför viktigt att en förening alltid ser över vilka försäkringar den har. Särskilt viktigt är det att undersöka huruvida försäkringen omfattar alla utövare eller om det finns avgränsningar mellan exempelvis medlemmar och icke-medlemmar.

 

Varje specialidrottsförbund har egna försäkringslösningar. Om flyktingar och nyanlända omfattas av försäkringen beror på förbundets specifika avtal.


Genom medlemskapet i RF omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF. Försäkringen ger ett basskydd för föreningen.

 

Mer information om denna försäkring finner du här 

Du också kan läsa om försäkringarnas ytterligare försäkringsmöjligheter där.

bottom of page