FÖRSÄKRINGAR OCH REGELVERK

I idrottssammanhang finns en risk att det sker olyckor och att utövare skadas. Det är därför viktigt att en förening alltid ser över vilka försäkringar den har. Särskilt viktigt är det att undersöka huruvida försäkringen omfattar alla utövare eller om det finns avgränsningar mellan exempelvis medlemmar och icke-medlemmar.

 

Varje specialidrottsförbund har egna försäkringslösningar. Om flyktingar och nyanlända omfattas av försäkringen beror på förbundets specifika avtal.

 

Sedan 1 juli 2016 har Folksam och Riksidrottsförbundet utformat en särskild försäkring för nyanlända som deltar i idrottsrörelsens särskilda integrationssatsning. Försäkringen avser nyanlända som inte redan omfattas av annan idrottslig olycksfallsförsäkring och för aktiviteter som beviljats ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundets distriktsidrottsförbund.

 

Mer information om denna försäkring finner du här.