top of page

SIMMA FÖR LIVET

"Man ska inte underskatta alla bra människor man har omkring sig, det finns många möjligheter att kunna dra nytta av varandra"

Vi i projektet Simma för livet var från början sju personer som tillsammans såg ett behov av simkunskap, och vi ville skapa sysselsättning. Vårt initiativ handlar om att samordna en simskola för både asylsökande och för människor som fått uppehållstillstånd. Vi startade en projektgrupp och skapade ett samarbete mellan ett privat boende, Malmö kappsimningsklubb och Räddningstjänsten syd. Samarbete har varit den stora fundamentet i projektet, dels genom dessa tre aktörer, men även mellan deltagarna, ungdomarna, och projektgruppen.

 

Eftersom simning består mycket av gester utgjorde inte språket något särskilt hinder för oss. Däremot har det krävts en större tydlighet på boendet än vi först trodde, projektet har setts som en rolig aktivitet, men vikten av att kunna simma har vi behövt poängtera. Det har också varit svårt att acceptera att inte alla runtomkring projektet varit fullt lika engagerade som vi som arbetat i projektgruppen, något som kan vara viktigt att ha med i beräkningarna. Problemet är att man i sådana här projekt ofta inte ser vad man kan få i utbyte av varandra, man pratar istället ofta om vad vi kan göra för dom.

I ett längre perspektiv har vi haft tankar om att utbilda några som deltagit i simskolan till ledare, då det visat sig utgöra en styrka att ha människor med liknande erfarenheter som ledare, då denna person på så vis kan utgöra en länk mellan verksamhet och deltagare. Man ska inte underskatta alla bra människor man har omkring sig, det finns många möjligheter att kunna dra nytta av varandra. Något som är väldigt värdefullt.

bottom of page