top of page

ERFARENHETER FRÅN GILLA VATTEN

I snart tre år har jag arbetat som projektledare för Gilla Vatten. Gilla Vatten har haft stöd genom Arvsfonden. Jag vill här försöka sammanfatta några av de erfarenheter vi har fått längs vägen. Genom Gilla Vatten jobbar vi med att utbilda instruktörer i metodiken Brainswim, som är särskilt anpassad för äldre barn och unga som är rädda för eller ovana vid vatten. Instruktörerna har efter utbildningen åkt tillbaka till sin förening, skola eller simhall för att hålla Gilla Vatten-kurser.

 
 

Gilla Vatten är egentligen inte ett inkluderingsprojekt, men många av de barn och ungdomar som har deltagit är nyanlända eller har invandrarbakgrund. Det som särskiljer denna grupp är att de ofta inte har samma erfarenhet med aktivitet i vatten, som vi som har vuxit upp i Sverige har. I en nyligen (2016) publicerad masteruppsats av Kenneth Bystedt fann han att många nyanlända ungdomar känner rädsla vid åsynen av eller kontakt med öppet vatten. Man har ett försiktigt förhållande till öppet vatten, eftersom man inte kan simma och är rädd för att drunkna. Orsaken till bristande vattenerfarenhet kan vara en effekt av socioekonomisk status; kultur, ekonomi, tradition kombinerat med religion. Det positiva är att de elever som uppger att de inte kan simma gärna vill lära sig det. Samtliga som deltar ser simkunnighet som viktigt för framtiden. Att känna sig trygg i vatten och kunna simma är viktig för integreringen. Många aktiviteter i Sverige är knutna till och vid vatten. Att inte kunna simma eller känna sig trygg i vatten kan göra att man hämmas socialt, eftersom det är många aktiviteter man då inte kan delta i.

 
 

Den ökade strömmen av nyanlända har gjort att många simlärare, instruktörer och lärare upplever att bristande simkunnighet är ett växande problem. De vet inte heller riktigt hur man ska gå tillväga för att lära dessa barn att bli trygga i vatten, för att sedan kunna lära sig att simma. Hur förhåller man sig till barn och unga som inte har någon, eller liten, erfarenhet av vatten? Hur förhåller man sig till de som inte vet hur man ställer sig upp i vattnet om man har ramlat, eller inte vet något om vattnets principer? Simning är väldigt komplext och svårt att lära sig. Att simma bra och effektivt är ännu mer utmanande. Om en person är rädd och ska lära sig simma blir det mer än en utmaning, det blir nästan omöjligt.


I metodiken Brainswim, som vi använder i Gilla Vatten, jobbar vi med att överbrygga hinder som är i vägen för att lära sig simma. Genom Brainswim lär barnen sig att förstå, acceptera och kontrollera den egna kroppen i olika positioner i vattnet. Övningarna i Brainswim är stillsamma och lugna. De är rogivande för barnen, inte forcerande. Barnen lär sig genom erfarenhet och genom att utforska och experimentera i vattnet. Det tar bort rädslan, och gör dem redo att lära sig simma i nästa steg.


En utmaning har varit att få barnen eller deras föräldrar att anmäla sig och komma på Gilla Vatten-kursen. Det är en svår målgrupp att nå eftersom vatten är något de är rädda för. Några gånger är orsaken att informationen inte når ut till barnen eller föräldrarna. Självklart kan både språk och kultur vara en utmaning i kommunikationen. Men, den största orsaken till bristande kommunikation är att vi som håller i kurserna inte är aktiva eller tydliga nog. Det räcker inte med att bara skicka mail eller skriva på sin egen hemsida, som i vanliga fall fungerar när vi marknadsför simkurser. Vi måste ut och träffa barnen och deras föräldrar för att kunna skapa tillit och förståelse redan där. Även om ett barn varit anmält till kursen, så har många lokala arrangörer upplevt att många deltagare inte dyker upp till första tillfället. En erfarenhet därifrån är att man oftast inte fått med sig all information, eller så har man missförstått när eller var kursen börjar - även om vi tycker vi har varit tydliga.

 
 

Något som har varit unikt med Gilla Vatten är att vi möts över organisationsgränser och tillhörighet. På instruktörsutbildningen har vi haft deltagare från simklubbar, simhallar, skolor, habiliteringar, invandrarföreningar med mera. Vi har därefter blivit ett nätverk där vi kan diskutera hur vi bäst kan hjälpa alla dessa barn och unga som är rädda för eller ovana vid vatten. Projektmedlen från Arvsfonden är slut den 31 mars. Vi hoppas och tror att vi kan hitta finansiering till att fortsätta. Gilla Vatten har varit betydelsefullt, och det är fortfarande många barn och unga som behöver bli tryggare i vatten och lära sig simma.

 

Vill du veta mer om Gilla Vatten? Läs mer på deras hemsida www.gillavatten.se eller gå in på deras Facebooksida.

SENASTE INLÄGG
ARKIV
FÖLJ OSS
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page