top of page

Har du en idé som kan bidra till en mer inkluderande, jämställd och jämlik idrott?

Klicka på knappen nedan och beskriv din idé för oss. Vi utvärderar idéens potential och vår möjlighet att bidra till dess fortsatta utveckling. Efter detta kontaktar vi dig.

 

Du kan naturligtvis ringa eller maila direkt till oss om du har några frågor eller funderingar.

Hur funkar det?

Du beskriver kort din idé - vilket problem den löser och dess unika lösning - och skickar in den till oss. Du beskriver även kort teamet och vem eller vilka som äger idén. Vi bedömer samtliga idéers potential och vår möjlighet att hjälpa till att utveckla idén. Målet är att under hösten 2019 identifiera mellan en och fem idéer som vi kan testa och realisera tillsammans under 2020 och framåt. Du och ditt team äger naturligtvis idén och samtliga beslut om och hur du vill utveckla idén tillsammans med oss. 

Vad händer sen?

Efter att vi samlat in 50 idéer kommer vi utvärdera samtliga för att välja ut de idéer som kommer bjudas in till en gemensam mötesplats där vi utvecklar idéerna ytterligare tillsammans. Målet med mötet är att få fler perspektiv på idén och identifiera ytterligare möjligheter. Vi vill även lära känna dig och teamet i syfte att veta vilka resurser just ni behöver för att lyckas. Efter mötet fortsätter dialogen om den eller de idéer vi önskar jobba vidare med under 2020 och framåt.

bottom of page