top of page

ETT STORT KLIV I STEGET MOT EN MER ÖPPEN IDROTT

För ett tag sedan så ställdes idrotten inför nya utmaningar. Integration var ett ord som inte varit ifrågasatt i lika stor utsträckning tidigare, men i och med de stora antalet nyanlända som kom till Sverige lades stor tilltro till idrotten.

Först tänkte jag själv att integration har ju alltid varit självklart inom idrotten, men den bilden har inte varit densamma för alla. Idrottsföreningar har sedan den stora tillströmningen av människor på flykt fått ekonomiska medel från staten, för att finnas till för ännu fler. Detta har varit en svårighet för många eldsjälar och idrottsföreningar, där kunskapen om nya språk och religioner eller massvis av nya medlemmar har varit förändringar som varit svåra för för många. Sport Open har nu lanserats och ska fungera som en hjälp att öppna upp dörrar. Här finns verktyg som alla, oavsett utmaning eller erfarenhet, kan ta del av för att skapa förändring.

 
 

Den 26 oktober öppnades dörrarna officiellt upp för Sport Open och vi var en hel drös nyfikna människor på plats för att se vad detta kunde innebära för olika intressenter i Skåne. Det var intressant att se uppslutningen av de olika aktörer som närvarade, både ideell, privat och offentlig sektor som representerade olika idrotter, men även eldsjälar utan idrottskoppling. Först presenterades teamet bakom Sport Open. Därefter diskuterade vi tankar och förhoppningar för framtiden. Hemsidan www.sportopen.se genomsyras av Sport Opens tre C: Confidence, Competence och Connections. Confidence handlar om att vi ska brösta upp oss och tro på det vi gör. Competence är kunskap och erfarenheter eller olika resurser i form av verktyg som kan bidra till en mer öppen idrott. Connection är det nätverk vi tillsammans står för och bygger vidare på. Med hjälp av Sport Open kan vi skapa relationer och knyta kontakter som kan generera till mer självförtroende, mer kunskap och helt enkelt ett mer öppet klimat på lång sikt.

Sport Open inleddes som ett samarbetsprojekt mellan Malmö Högskola och Skåneidrotten, där idrottsforskare och integrationsforskare tillsammans med Skåneidrotten skulle utveckla en bärkraftig och hållbar metodik för hur idrottsföreningar med framgång kan möta nyanlända. Men Sport Open har även tagit ett stort kliv i steget mot en mer öppen idrott.

Även jag själv har studerat ämnet och hoppas kunna bidra till inspiration och utveckling kring denna fråga. Diskussionerna under lanseringen var intressanta, där flera olika utmaningar och erfarenheter togs upp. Trots meningsskiljaktigheter över vad som är rätt och fel, så finns det ingen som har facit. Men jag kunde känna ett hopp om att alla brann för liknande mål. Att oavsett om det handlar om att delta, jobba med eller leda idrotten så vill vi alla att ska dörren stå öppen.

 
 


SENASTE INLÄGG
ARKIV
FÖLJ OSS
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page