top of page

SAMARBETE SKA ÖKA KUNSKAP OCH STÄRKA BARNS RÄTTIGHETER


Nu inleder Bris och Riksidrottsförbundet ett samarbete för att hos landets idrottsdistrikt fördjupa kunskapen om barns rättigheter, där BRIS kommer att fungera som löpande stöd och vägledning för samtliga sakkunniga för barn- och ungdomsidrott. Via samarbetet kommer Riksidrottsförbundet också kunna öka kunskaperna bland barn och unga om var de kan vända sig om de har frågor eller funderingar kopplade till sitt idrottande. Samtidigt kommer Riksidrottsförbundet att utbilda Bris om idrottsrörelsen för att ge Bris en fördjupad kunskap, för att kunna sätta barnrättsperspektivet i rätt kontext vid eventuella samtal som handlar om idrotten.

– Vi måste hela tiden arbeta för en ökad medvetenhet om vikten av barns trygghet och rättigheter. Tillsammans med Bris kan vi stärka det förebyggande arbetet och bli ännu tydligare i vårt agerande för barnets bästa, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Klicka här för att läsa hela artikeln, eller här för att lyssna på inslaget i Sveriges Radio.


SENASTE INLÄGG
ARKIV
FÖLJ OSS
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page