top of page

VI BEHÖVER DIN HJÄLP FÖR ATT GÖRA IDROTT MER INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR

Idrotten präglas av olika normer och andra maktstrukturer där till exempel män ges fördelar på bekostnad av kvinnor. Även om jämställdheten har ökat, avseende antalet aktiva, representation i beslutande organ och fördelning av resurser, är idrotten i stor utsträckning fortfarande fast i sina traditionella banor. Idrott har potential att vara en bärande kraft i ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle, men för att denna potential ska kunna realiseras krävs nya lösningar.

Framtidens idrott är för alla - vi behöver din hjälp för att ta oss dit snabbare

Sport Open ska under hösten 2019 samla in idéer som bidrar till en mer inkluderande, jämställd och jämlik idrott. Idéerna kan vara olika stora, och ha kommit olika långt. Det kan vara idéer som kommer från idrottsföreningar, individer, företag, kommuner eller andra sammanslutningar. För att vara riktigt ärlig - det spelar ingen roll vem som äger idén eller hur tidig man är med sin idé. Vi vill samla in alla idéer för att lära, samla kunskap och identifiera vad som krävs för att idéerna ska kunna realiseras och förverkligas i nästa steg.

Varför gör vi detta?

Föreningsidrotten har haft svårt att anpassa sig till omvärldsförändringar som urbanisering, digitalisering och individualisering. Som en konsekvens har den fått det allt svårare att locka och hålla kvar utövare – inte minst kvinnliga. Minskat idrottande leder till minskad fysisk aktivitet, vilket leder till ökad ohälsa. Vi vill bidra till en mer jämställd hälsa.

Inom ramarna för #metoo startades ett upprop inom ridsporten under #visparkarut. Syftet var att utmana maktordningen inom idrotten genom att belysa systematiskt utnyttjande av flickor i beroendeställning. Uppropet samlade 2 000 kvinnor och blev ett bevis på att psykiskt våld mot kvinnor är ett reellt problem inom idrotten. Vi vill bidra till att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Hur gör vi detta?

Vi skapar en infrastruktur för innovation (nytänkande) där idrotten, akademi, offentlig sektor och näringsliv arbetar tillsammans för att lösa samhällsutmaningar. En avgörande ingrediens i Sport Opens innovationsprocess är individer, medborgare, engagerade föreningar och nytänkande företag. Det är du som sitter på olika idéer och möjliga lösningar på hur vi kan förbättra och utveckla vårt samhälle.

Skicka in din idé här och hjälpa till att göra idrotten mer inkluderande, jämställd och jämlik snabbare. Vi kommer utvärdera alla idéer som kommer in och bedöma vår möjlighet att hjälpa till att utveckla den ytterligare. Vårt mål är identifiera mellan en och fem idéer som vi ska testa och realisera tillsammans i nästa steg.

Vi gör detta tillsammans

Vill du bolla med andra, dela erfarenheter, lära och knyta kontakter kring en inkluderande och hållbar idrott? Gå gärna med i vår facebook-grupp där vi fortsätter dialogen och hjälper varandra framåt.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor!


SENASTE INLÄGG
ARKIV
FÖLJ OSS
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page