top of page

TÅRTA TILL ALLA

I slutet av februari skickade Sport Open in slutrapporten till VINNOVA för det förberedelseprojekt (steg 1) vi bedrivit inom ramen för deras utlysning “Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet”. Med detta blogginlägg vill vi dela projektets resultat och samtidigt tacka alla som på olika vis varit engagerade. Utan alla er som bidragit, följt, stöttat, utmanat, trott och ifrågasatt hade vi aldrig varit där vi är idag. Tack!

Bakgrund

Svensk idrott har svårt att anpassa sig till omvärldsförändringar som urbanisering, digitalisering, individualisering och migration. En konsekvens är att föreningsidrotten fått allt svårare att locka och hålla kvar utövare – inte minst kvinnor och unga från socioekonomisk svaga områden. Sport Opens satsning under 2019 ville bemöta människors olika tillgång till fysisk aktivitet och en meningsfull fritid, vilket påverkar deras hälsa och välbefinnande, samt skapar förutsättning för ett hållbart samhälle.

Idrotten präglas av manliga normer och andra maktstrukturer där män ges fördelar på bekostnad av kvinnor. Även om jämställdheten har ökat, avseende antalet aktiva, representation i beslutande organ och fördelning av resurser, är idrotten fortfarande fast i sina traditionella banor. Idrotten har potential att vara en bärande kraft i ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle, men för att denna potential ska kunna realiseras krävs nya lösningar - något Sport Open vill bidra med.

Genomförande

Under projektet samlade vi in 44 idéer på hur idrott kan bli mer jämställd och jämlik (14 idéer kom från idrottsföreningar, 13 från näringslivet, 3 från civilsamhället, 3 från offentlig sektor, 2 från enskilda medborgare). 19 av de 44 idéerna utvecklades ytterligare genom Sport Opens innovationsprocess i syfte att precisera behov, behovsägare och slutanvändare. Resultatet är att det identifierats tre piloter som nu är redo att testas i nästa fas. En avgörande faktor för piloternas framväxt - förutom att de ska adressera ökad jämställdhet och jämlikhet kopplat till idrott - är att de innefattas av samarbeten över olika sektorsgränser. Sport Opens arbete grundar sig i att samhällsutmaningar inte kan åtgärdas av enskilda aktörer eller genom punktinsatser, och det är något vi hoppas verifiera och utveckla ytterligare i och med de nya samarbeten som nu identifierats mellan aktörer från idrottsrörelsen, akademin, civilsamhället, offentlig sektor och näringsliv. Vi har nu tillsammans med berörda aktörer ingått ett partnerskap och skickat in en ansökan till VINNOVA för fortsatt finansiering av “Sport Open - för en mer jämställd och jämlik idrott” (steg 2).

Vi vill passa på att säga att vi är otroligt imponerade av de idéer som skickats in. VI fick något färre idéer än vad vi hade räknat med (målet var 50 st), men det var betydligt högre nivå på både idé och team än vad vi hade trott innan. I vårt antagande trodde vi att vi skulle utveckla mellan 5-10 idéer i Sport Opens innovationsprocess men där hade vi hela 19 st (!) kvalificerade idéer. Slutmålet var att identifiera mellan en och fem piloter och här står vi idag med totalt tre stycken gränsöverskridande piloter som vi vill testa och verifiera ytterligare. Spännande att se vart detta kan leda och vi ser fram emot att berätta mer om piloterna längre fram:

  • Pilot 1: “Digitalt läromedel för ökad hälsa och prestation - både i idrott och skola”

  • Pilot 2: “Feelings of the youth - digital utbildning för ökad hälsa hos unga”

  • Pilot 3: “Lära med hästar - en meningsfull fritid för barn”

Framåt

Just nu avvaktar vi beslut från VINNOVA om, och på vilket sätt, vi kan gå vidare i en genomförandefas med stöttning från dem. Vi beräknas få besked den 27 mars och om allt går enligt plan hoppas vi köra igång den 4 maj 2020. Om vi inte får finansiering av VINNOVA tar projektets tre huvudparter; Malmö universitet (Institutionen för Idrottsvetenskap), RF-SISU Skåne och Internationella kvinnoföreningen Malmö en fortsatt diskussion om andra möjligheter framåt. Tills dess att vi får ytterligare besked hoppas vi att du vill följa oss här via bloggen eller facebook.

Avslutar med ett citat från Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap, i samband med Centrum för idrottsforsknings lansering av rapporten ”Statens stöd till idrotten – 2017”

Jämställdhet är inte bara en rättvisefråga – det är också en väg till framgångsrik idrottsutveckling.


SENASTE INLÄGG
ARKIV
FÖLJ OSS
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page